Log in

Enquesta del Consejo per conèixer la igualtat de gènere a la construcció

Des del Consejo General de la Arquitectura Técnica s'ha confeccionat una enquesta per poder conèixer l'opinió de tots els professionals possibles sobre la igualtat de gènere en el sector i l'actitud d'aquests professionals cap a la matèria.

L'enquesta és un formulari online, on tots els col·legiats hi podeu accedir fins el dia 30 de juny, a través del següent enllaç:

Enquesta Consejo sobre la igualtat de gènera en el sector. Entre tots els participants se sortejaran dos rellotges intel·ligents (Apple watch).

Aquesta iniciativa es desenvolupa en el marc de les accions dutes a terme per l'observatori de Gènere i professió del CGATE, organisme promogut per la Corporació per a ajudar a conèixer la situació real de la dona dins de la professió i fomentar la igualtat de gènere en el sector de la construcció a Espanya.

Es demana que tots els que pugueu contestar l'enquesta ho feu, per així poder tenir una mostra prou representativa, i us ho agraïm per endavant.

10/05/2022