Log in

Nova Junta de Govern al Col·legi

Amb la dimissió de Miquel Vendrell, els membres de la Junta de Govern han decidit continuar fins al final del mandat. En la reunió del passat dia 3 de maig, es varen redistribuir els càrrecs i la Junta de Govern ha quedat formada per:

Presidenta:     CARME DOMÈNECH GARCIA

Secretària:      ANABEL ROS NUÑO

Tresorer:        IGNASI ALMARZA MORILLO

Comptador:    XAVIER JAIME NOVO

Vocals:            ALBERT GONZALEZ NOGUERA

                        MONTSERRAT ROSELL LOPEZ

                        JAUME NOGUER GOMEZ

NOva Junta

LA PRESIDENTA ESTÀ PREPARANT UN COMUNICAT QUE, EN BREU, FAREM ARRIBAR A TOT EL COL·LECTIU.