Log in

Novetats a la sol·licitud de gestió col·legial

A partir de l'1 de gener de 2022 caldrà incloure a la sol·licitud de gestió col·legial/nota d'encàrrec les següents dades que fins ara no eren obligatòries:

- la referència cadastral en els encàrrecs de projecte i/o direccions d'obra nova, reforma i ampliació i reforma de local.

- I a l'apartat de dades estadístiques caldrà indicar el nombre de plantes sobre i/o sota rasant i la seva superfície en direccions d'execució d'habitatges d'obra nova.

Si no empleneu les dades on correspon el programa ja us avisarà.

04/01/2022