Log in

El Tribunal Suprem confirma

El Tribunal Suprem confirma, en una nova sentència, la reserva d'activitat per a aparelladors i arquitectes per a la realització d'informes, certificats relatius a seguretat, salubritat i habitabilitat per a edificis d'habitatges.

Aquí podeu consultar la sentència.

03/01/2022