Log in

Guia per a elaborar el Llibre de l'Edifici Existent

Publicada la Guia per a l'elaboració del Llibre de l'Edifici Existent per a la rehabilitació, impulsada per la Secretaria General d'Agenda Urbana i Habitatge del MITMA, per al desenvolupament de l'Annex I del Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la Direcció General d'Habitatge i Sòl.

El cost d'elaboració del Llibre de l'Edifici Existent queda inclòs dins els ajust del Pla de Recuperació. A més és un document necessari per a la sol·licitud de subvencions.

El document ha estat elaborat per l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja - CSIC, el Consell General de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya i el Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya.

15/12/2021