Log in

Convocatòria Assemblea general de col.legiats/des

En compliment dels nostres Estatuts particulars, el President, amb la conformitat de la Junta de Govern, convoca Assemblea General de col·legiats i col·legiades pel dijous 9 de desembre, a les 17,30 h. en primera convocatòria i a les 18 h. en segona convocatòria, a la Seu de Girona.

L’assemblea es celebrarà de forma presencial i serà el lloc on es podrà emetre el vot sobre els punts de l’ordre del dia.

Es podrà seguir en format on-line a través de la plataforma ZOOM, prèvia inscripció. Si hi esteu interessats caldrà que us apunteu a través de l’apartat de formació a l’enllaç següent: https://www.aparellador.cat/index.php/formacio/activitatsformatives/event/905/Assemblea-General-Ordinària-i-Extraordinària-decol·legiats-i-col·legiades

picto pdf Ordre del dia Assemblea Ordinària del 09/12/2021

picto pdf Ordre del dia Assemblea Extraordinària del 09/12/2021

Trobareu tota la documentació, així com també les actes de les assemblees en l’apartat restringit del web Area col·legiats/Informació col·legial/Informació de les assemblees/Convocatòria d’assemblees.

22/11/2021