Log in

Publicació "Edificios y salud"

El Consejo General (CGATE) , conjuntament amb Green Building Council España (GBCE) i el clúster hábitat eficiente (AEICE),  va reunir més de 70 especialistes i després de mesos de treball s'ha redactat i publicat el document que podeu trobar en clicant aquest enllaç 

A la publicació podreu trobar dades com la qualitat de l'aire, el confort acústic o els materials.

08/10/2021