Log in

Llei 11/2021. Valor de referència dels immobles

La Llei 11/2021, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ha incidit en diferents aspectes.

Aquí podeu trobar la nota informativa de la nostra assessoria fiscal, sobre el valor de referència com a mecanisme de fixació del valor dels béns integrants de la base imposable d’alguns impostos.

06/09/2021