Log in

Codis d'intervenció 82 i 87 de MUSAAT

MUSAAT ens demana que comuniquem tots els treballs i intervencions que fem per poder quedar ben coberts.

Cada cop més fem intervencions que no són pròpies de les nostres competències, però les fem per poder ajudar als nostres clients, com tramitar la sol·licitud de la llicència d'obres, la tramitació d'una cèdula o certificat d'Eficiència Energètica, o sol·licitar una subvenció. Aquests tràmits, al no ser propis de la nostra competència, no queden coberts per l'assegurança si no n'informem explícitament.

Per tant, és molt important afegir, als codis d'intervenció, els següents:

82 - Consultes tècniques/diligències - Si tramitem la sol·licitud d'una llicència d'obres o tramitem una cèdula, CEE, ITE, etc.

87 - Tramitació de subvencions - Si tramitem la sol·licitud d'una subvenció.

És per això que hem afegit, a l’Oficina Virtual, un missatge emergent que ens apareixerà a la part inferior de la pantalla dels expedients (i també a la pantalla de l’alta d’expedients), en el moment que afegim codis d’intervenció al treball: 

PopupCodis

Aquest missatge, a banda de ser un recordatori de la importància de comunicar aquestes intervencions, també permet afegir les intervencions de manera més còmoda (a través dels botons que ofereix el mateix missatge emergent):

PopupCodis2

31/08/2021