Log in

Quina és la teva especialitat?

FÒRUM WEB i LLISTAT D’ESPECIALISTES

Des del Col·legi ens agradaria conèixer la teva especialitat.

Accés a l'enquesta d'especialitat. 


Com a continuació a la informació que vàrem trametre al butlletí del mes de juny, que també podeu trobar en el web (enllaç a la noticia “Les consultes tècniques a l’abast”), volem informar-vos que hem ampliat els canals del Fòrum i que estem treballant per posar-ne en marxa de nous:

Canals oberts al Fòrum:

- Sostenibilitat i Eficiència Energètica
- Cadastre / Taxacions / Valoracions / Peritatges
- Seguretat i Salut Laboral
- Direcció d’execució / Control de Qualitat
- Normativa
- Habitabilitat
- Urbanisme

Canals que obrirem properament:

- Tècnics als servei de l’administració
- Patologies/rehabilitació
- Projectes i Projectes d’Activitats
- Col·laboracions/networking

L’objectiu és doble:

 D’una banda, millorar el servei fent que les respostes a consultes tècniques quedin a l’abast de tot el col·lectiu; pel que volem demanar-vos que, si és possible, feu les vostres consultes a través dels canals del fòrum

 Per l’altra, cada cop més la nostra professió ha donat pas a l’especialització en matèries concretes; especialitzacions a les que, en ocasions, no podem arribar des dels serveis tècnics del Col·legi; pel que ens faria falta la col·laboració de companys que sí tinguessin aquests coneixements per, arribat el moment, poder consultar-los i així poder donar resposta en el fòrum.

Sovint ens trobem que alguns companys ens demanen si coneixem altres col·legiats/des especialitzats en determinats camps, per tal de derivar-los algun encàrrec o proposar-los alguna col·laboració. Per això, volem demanar-vos en quines matèries us heu especialitzat a través d’una breu enquesta.

A l’enquesta que us adjuntem, l’opció “voluntari per assessorar el Col·legi en el Fòrum com a especialista” suposa que, en cas necessari, el Col·legi us podrà demanar la vostra col·laboració per donar resposta a una qüestió concreta plantejada en el fòrum. Us agraïm la vostra col·laboració que, de ben segur, ajudarà a la transmissió de coneixements entre companys en matèries concretes generant un espai de debat i consulta.

Accés a l'enquesta d'especialitat. 

L’opció “llistat d’especialistes per a col·laboració entre col·legiats“ suposa que per part del Col·legi s’elaborarà una llista d’especialitats en matèries concretes, que es facilitarà als col·legiats/des que necessitin col·laboració en una matèria determinada. El Col·legi facilitarà la llista completa de tècnics especialistes en la matèria sol·licitada que s’hagin registrat a través del formulari. Des del Col·legi no s’intervindrà, ni es gestionarà el contacte entre companys.

Deixem per més endavant la possibilitat que amb les vostres especialitzacions podríem ampliar els camps a l’apartat de cercador de tècnic, de manera que tant clients com altres companys del col·lectiu, poguessin contactar-vos. Però de moment aquesta informació no serà publicada a la nostra web.

01/09/2021