Log in

Nova publicació de Fundación Musaat

Fundación Musaat ha editat un nova publicació "Documentos de Orientación Técnica en Particiones".

Si ets mutualista pots passar a recollir aquesta publicació, en format paper, per qualsevol de les nostres oficines col.legials.

Us adjuntem enllaç a la web de Fundación Musaat, on trobareu totes les publicacions d'aquesta col.lecció, en format .pdf https://fundacionmusaat.musaat.es/publicaciones/

19/07/2021