Log in

S'estableix en 1.000 euros el límit per a pagaments en efectiu

L'assessoria Clos ens informa de la publicació de la nova Llei Antifrau que, entre d'altres, rebaixa el límit de pagaments en efectiu.

El nou límit de pagaments en efectiu passa a ser de 1.000,00 € (abans era de 2.500,00 €)

Podeu veure la nota aquí

19/07/2021