Log in

Ampliació import ajut per la retirada d'amiant

L'Agencia de Residus de Catalunya ha publicat RESOLUCIÓ ACC/2111/2021, de 29 de juny, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica per a la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats en l'àmbit territorial de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny (ref. BDNS 513589)

Amb aquesta ampliació la dotació econòmica prevista en la convocatòria de subvencions d'acord amb la Resolució TES/1586/2020 serà d'un total dos milions nou-cents mil euros (2.900.000,00 €). Aquesta ampliació de dotació només és vàlida per totes les sol·licituds presentades abans del 30/11/2020. No s'ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds.

picto pdfRESOLUCIÓ ACC/2111/2021

Us adjuntem enllaços a les anterios resolucions on trobareu més informació:

RESOLUCIÓ TES/1068/2020, de 18 de maig, publicada al DOGC del dia 21 de maig, de l'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA  en la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria oberta d'ajuts a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya.

RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589).

RESOLUCIÓ TES/2802/2020, de 30 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim de la dotació econòmica per a la convocatòria oberta d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats en l'àmbit territorial de Catalunya, d'acord amb la Resolució TES/1586/2020, de 22 de juny (ref. BDNS 513589)

14/07/2021