Log in

El sector de la construcció en l'any u de la recuperació

Des de la irrupció de la pandèmia l’ITeC ha estat observant la reacció del sector construcció i estimant el tipus d’impacte econòmic que es pot esperar a curt i mitjà termini.

Les conclusions han passat a formar part de les previsions Euroconstruct per al sector construcció europeu. Això ha permès comprovar fins a quin punt el nostre sector està seguint els patrons de la resta de països i descartar que, de moment, ens anem a despenjar de la recuperació, tal com va passar en l’anterior crisi.

Podeu consultar l'article sencer aquí

07/07/2021