Log in

Aclariment tramitació baixa per accident o malaltia

HNA -PREMAAT ens ha tramès nota aclaratòria sobre la tramitació de la incapacitat laboral, que us transcrivim tot seguit. S'assenyala expressament l'ultim paràgraf ja que, a diferència de Premaat, hi ha un termini de 7 dies per a presentar la documentació per tal que la prestació computi des del primer dia.

hna - Aclariments tramitació Incapacitat Total Temporal - Baixa per accident o malaltia -

30/06/2021