Log in

Recons - empreses sostenibles en la gestió de residus

El Gremi de Constructors d'obres, com a membres del Consell Assessor i de les Entitats Col·laboradores dels segells de qualitat Recons i Consta, de la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció, ens fa arribar el darrer comunicat promocional publicat al blog de www.recons-consta.org, dirigit a impulsar la gestió sostenible dels residus de les obres.

El podeu veure  en el següent enllaç : https://bit.ly/3vnVgrC

03/06/2021