Log in

Nou decret sobre la certificació eficiència energètica edificis

S'aprova el Reial Decret 390/2021, d' 1 de juny, que regula el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis.

Aquest decret, que deroga l'anterior RD 235/2013, de 5 d'abril, estableix la metodologia i definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica i actualitza les obligacions dels promotors i propietaris en quant a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica.

Aquest nou decret és d'aplicació a partir del dia 3 de juny de 2021.
 
02/06/2021