Log in

Actualització de l'Oficina Virtual

Les millores més rellevants que hem incorporat a la darrera actualització la Oficina Virtual són:

1) S’ha obert l’accés a la totalitat dels expedients del Col·legi, ja que en les versions anteriors hi havia una restricció que feia que els col·legiats no poguéssiu accedir als propis expedients tramitats abans de l'any 1997. A partir d’aquest moment, ja podreu cercar i accedir a qualsevol dels vostres expedients des de l’Oficina Virtual.

2) S’ha millorat el codi CSV (Codi Segur de Verificació) que apareix en els segells de visat i de registre, generant uns codis més segurs i, a la vegada, més fàcils de llegir per facilitar la seva entrada en el servei de validació de documents; a més, s’ha afegit, al mateix segell, l’adreça web del servei de validació (http://csv.aparellador.cat) perquè, a partir de qualsevol document imprès o document digital, es pugui veure com obtenir el document original (en format digital) del repositori del Col·legi:

Segell

Als segells de peu de plana, que s’insereixen a partir de la segona plana dels documents, també se’ls ha afegit el mateix codi CSV:

Segell

NOTA: aquest nou format de codis CSV ja s’ha estat aplicant als certificats de final d’obra que cal tramitar a l’Agència de l’Habitatge (des de que es va incorporar el segell amb signatura digital del Col·legi en el certificat d’habitabilitat), però ara el format s’ha unificat amb la resta de documents.

A més, també hem actualitzat el servei de validació de documents (que podeu trobar a http://csv.aparellador.cat), amb un disseny més modern de la interfície i que funciona millor per a dispositius mòbils:

Servei CSV

29/04/2021