Log in

HIT 2/21- Abril

El gabinet tècnic del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España ha elaborat el segon número, corresponent a l'any 2021, de la Hoja Informativa Técnica (HIT), en format digital. S'hi inclouen diferents continguts sobre reglamentació, normativa i altra documentació referenciada corresponent a aquests últims mesos.

Aquesta HIT la podeu descarregar des del següent enllaç : HIT 2/21 Abril

27/04/2021