Log in

Ajuts per a la rehabilitació habitatges

S'obre la convocatòria per demanar les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a grant gran, i per al foment de la rehabilitació d'edificis gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Us adjuntem els enllaços on trobareu informació d'aquestes convocatòries:

RESOLUCIÓ TES/908/2021, de 25 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al finançament de projectes i actuacions d'entitats i associacions veïnals dels barris d'habitatges administrats o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2021 (ref. BDNS 555377).

RESOLUCIÓ TES/889/2021, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2021 (ref. BDNS 555374).

07/04/2021