Log in

Ajornament deutes tributaris

En el Real Decret Llei 5/2021, de 12 de març, s'aprova l'ajornament de deutes tributaris per tots els empresaris individuals i empreses que no tinguin la consideració de gran empresa.

El nostre assessor fiscal ens fa arribar les novetats introduïdes en el RDL 5/2021, que podeu veure aquí.

23/03/2021