Log in

Aprovat Pla de protecció de la Costa Brava

El passat 28 de gener, la Comissió de Territori de Catalunya va aprovar definitivament el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, conegut com a Pla de protecció de la Costa Brava.

Aquest Pla s'emmarca dins d’un paquet de mesures de protecció del litoral català, que continuarà amb la redacció del Pla Director Urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar i amb l’inici dels treballs del Pla de protecció i ordenació del litoral.

Aquí podeu consultar l'acord d'aprovació definitiva, publicat al DOGC del 15 de febrer.

Els documents que conformen el PDU es poden consultar al Registre de planejament urbanístic de Catalunya.

03/03/2021