Log in

Llei 18/2020 - de facilitació de l'activitat econòmica

La Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica, modifica la Llei 16/2015 on les activitats innòcues quedaven dividides en Annex I i Annex II. Aquesta llei simplifica la tramitació d'obertura de locals i activitats, i estableix les bases de la finestreta única perquè empreses i professionals tinguin un únic punt d'accés sigui quina sigui l'administració responsable. L'administració ha de passar a gestionar dades, en lloc de formularis.

Per a l'obertura d'una activitat caldrà que el promotor o el seu representant presentin una comunicació més la documentació de l'activitat segons sigui la seva classificació. S'elimina el règim de Declaració Responsable, i queda només el règim de Comunicació. La pròpia llei estableix també el control posterior que ha de fer l'administració sobre les activitats.

L'actual classificació divideix les activitats innòcues en dues modalitats de tramitació:

- Certificat tècnic (model normalitzat)
- Certificat tècnic + Projecte
 

picto pdf Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica.

Enllaços d'interès a Canal Empresa de la Generalitat:

 

Enllaç a l'àrea privada de la web www.aparellador.cat

22/02/2021