Log in

Fusió HNA - PREMAAT

La Junta de Govern del Col.legi ha cregut oportú fer arribar als mutualistes alguns aspectes relatius a la fusió de les dues mútues mitjançant l'escrit del President, que podeu veure aquí

18/02/2021