Log in

Últimes ofertes de feina

Trobareu la informació de les ofertes de feina següents si entreu a la part restringida del web, a l'apartat de Borsa de Treball:

- Una empresa de venta de maquinària d'obra pública necessita un comercial internacional amb bons coneixements d'anglès, francès i nocions d'alemany.

- Una oferta per a un arquitecte tècnic amb experiència en assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut, amb alt nivell d'anglès, per a una obra a jornada completa a la ciutat de Figueres.

- Una oferta per a un arquitecte tècnic per fer presentacions i seguiment de projectes, confecció d'amidaments i aixecament de plànols, i tracte amb clients i industrials.

- Una empresa de taxacions necessita tècnics per fer valoracions immobiliàries. Ofereix formació contínua en l'àmbit immobiliari i flexibilitat d'horari.

- Una empresa ubicada a Girona necessita un arquitecte tècnic per a la redacció d'amidaments de projectes d'edificació/urbanització, estudis de viabilitat, auditories tècniques, direccions facultatives i control de qualitat entre d'altres.

- Una empresa constructora ubicada a Banyoles necessitat incorporar urgentment un cap d'obres.