Log in

Actualitzat llistat de normativa per a projectes

Està penjat a l'Àrea Col·legiats / Àrea Tècnica / Cercador de normativa o Documentació per justificar aplicació normativa.

Es tracta d'un document editable (en Word i en programari lliure) que podeu adjuntar als vostres projectes. Els primers apartats corresponen a normativa tècnica general, que habitualment haureu d'incloure a tots els projectes, memtre que a la segona part hi ha la normativa específica segons el tipus de treball. És important que en aquesta segona part elimineu les seccions que no corresponen al treball que esteu elaborant.

En aquesta versió hi hem afegit els enllaços al BOE i al DOGC on estan publicades. Si visiteu les publicacions oficials recordeu veure la darrera versió publicada.

Enllaç al document dins l'àrea restringida.

11/02/2021