Log in

Ajuts per a la rehabilitació energètica d'edificis existents

S’ha publicat al DOGC, el dia 3 de desembre de 2020, la RESOLUCIÓ EMC/3126/2020, de 30 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions al Programa d'ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

L'objectiu d'aquest programa és incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que redueixin el consum d’energia final i les emissions de CO2 en edificis existents.

Requisits dels edificis:
- els edificis existents de qualsevol ús (habitatges unifamiliars, edificis administratius, sanitaris, culturals, etc..), construïts abans del 2007.
- edificis d’habitatges, en els quals com a mínim el 70% de la superfície construïda sobre rasant sigui destinada a habitatge.

Persones beneficiàries:
- persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d'edificis existents destinats a qualsevol ús.
- comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats.
- propietaris que, de forma agrupada, siguin propietaris d’edificis i no hagin atorgat el títol de constitució de propietat horitzontal.
- empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
- empreses de serveis energètics (ESEs).

Les actuacions subvencionables han d'encaixar en una o més de les tipologies de millora següents:
- Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
- Millora de l’eficiència energètica i ús de les energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària
- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

Les actuacions han de millorar la qualificació energètica de l’edifici com a mínim en una lletra en l’escala d’emissions de CO2.

La convocatòria estarà oberta des del 4 de desembre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021 o bé fins a l'esgotament del pressupost disponible.

Us adjuntem enllaç a la web d'ICAEN, on trobareu més informació  http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/ICAEN-Programa-de-ayudas-a-la-rehabilitacion-energetica-de-edificios-PREE/

16/11/2020