Log in

Pòlissa Musaat - novetats 2021

Tots els mutualistes de Musaat ja heu rebut la renovació de la pòlissa per al 2021 i, tal com ja s’ha informat anteriorment, s’ha incorporat un nou càlcul a la prima basat en l’activitat professional de l’any anterior (de juny a juny). Es tracta d’una manera d’actualitzar la prima, com fan moltes asseguradores, basada en el cas de Musaat en el PEM declarat.

En l’apartat de millores s’ha incrementat la cobertura per inhabilitació que passa de 2.400 euros a 3.500 euros i la defensa jurídica en cas de conflicte d’interessos que passa de 6.000 a 12.000 euros. Cal recordar que les despeses de defensa jurídica són a càrrec de Musaat, de tal manera que la suma assegurada escollida es destina íntegrament a pagar possibles indemnitzacions.

Aprofitant que ens acostem a l’acabament de l’any volem recordar-vos que ara és el moment de plantejar, si és el cas, canvis de cobertura. Fins el 10 de desembre Musaat atendrà totes les variacions que es demanin. És el moment de veure quina responsabilitat portem, tant en obra viva com en obra acabada, per si convé fer alguna modificació a la suma assegurada actual.

Recordar que un dels condicionants de la pòlissa és el de tenir declarades totes les intervencions professionals, inclòs les gestions i tràmits.

27/11/2020