Log in

Acord TINSCI AT-9

La Taula d'interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis ha publicat l'acord AT-9 que fa referència a la compartimentació dels ascensors en habitatges unifamiliars.

El Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, a través del Consell forma part de la taula de treball de TINSCI.

L'objectiu de la TINSCI és homogeneïtzar criteris d'aplicació de la normativa vigent de protecció contra incendis per al desenvolupament dels projectes tècnics.

A la nostra web hi trobareu l'enllaç a la pàgina del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya on hi ha disponibles tots els Documents TINSCI.

Enllaç a l'àrea restringida: Criteris d'interpretació de normativa.

26/11/2020