Log in

Actualització de l'Annex B amb signatura digital

Com que hem detectat que el model actual del document Relació dels controls d'obra i resultats / Annex B al Certificat Final d'Obra (model RCO1-09) comporta alguns problemes amb el COAC, ja que, una vegada signat digitalment, els camps de formulari que s'utilitzen per omplir el document poden quedar sense bloquejar, l'hem actualitzat (afegint-hi un camp específic per a la signatura) perquè, després de signar, deixi automàticament el document bloquejat, però permetent afegir posteriorment més signatures digitals.

Us facilitem les instruccions per signar digitalment el nou model, tant el que podeu descarregar del web del Col·legi (des de l'apartat d’impresos de final d'obra) com el que s'omple automàticament des del programa AparTot.