Log in

Més mesures per parar la Covid-19

El Govern ha decretat noves mesures per parar la COVID-19. Us facilitem els enllaços a la web de GENCAT per obtenir més informació.

Enllaç a CatSalut : https://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

Quadre resum de les noves mesures: https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-mesures-increment-casos.pdf

Text íntegre de la Resolució publicada en el DOGC: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819636.pdf

30/10/2020