Log in

Concurs infantil de felicitacions de Nadal 2020

Us convoquem de nou al concurs infantil de felicitacions de Nadal, obert als fills i filles, nets i netes, nebots i nebodes d’aparelladores i aparelladors del Col·legi de Girona, així com del personal del Col·legi i del Cecam.

Teniu temps fins el 4 de desembre per fer arribar els dibuixos que vulguin fer la vostra mainada a la Dolors Alsina, de la seu de La Punxa, a Girona, per poder participar al concurs infantil de felicitacions de Nadal 2020.

Requisits a tenir en compte:

• Temàtica nadalenca

• S’admetrà un dibuix per persona

• Mida: màxim DIN A4

• Pot ser en color o en blanc i negre

• Termini de presentació: 4 de desembre de 2020

S'estableixen 3 primers premis en base a les tres categories següents:
- menys de 4 anys
- de 4 a 7 anys
- més de 7 anys

Els dibuixos es presentaran en un sobre tancat amb la referència ”Concurs infantil de nadales 2020”. El sobre inclourà, a més del dibuix, que haurà de ser identificat amb un títol, un altre sobre tancat, en el qual constarà el mateix títol del dibuix i contindrà les dades identificatives de l’autor (nom, adreça, edat i telèfon).

Entre totes les propostes rebudes se n’escollirà una, que serà la que servirà de felicitació de nadal del Col·legi, que es tramet a tot el col·lectiu, altres col·legis i institucions i empreses del nostre sector.

28/10/2020