Log in

Habilitar el llibre de subcontractació

Cal recordar als contractistes principals de les obres que el llibre de subcontractació ha d'estar habilitat.

Us fem aquest recordatori perquè els darrers dies des del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya han requerit a molts contractistes l'habilitació del llibre. L'habilitació del llibre és responsabilitat del contractista i s'ha de fer un cop s'ha fet la obertura del centre de treball.

Enllaç a la pàgina d'habilitació del llibre de subcontractació.

L'habilitació es pot fer per internet o bé presencialment.