Log in

Prestacions extraordinàries per a treballadors autònoms

La norma 30/2020 de 29 de setembre estableix prestacions extraordinàries pels treballadors autònoms, diferenciades en activitats suspeses per les autoritats i la resta d'activitats.

És per això que us fem arribar un petit resum d'aquestes mesures, realitzades per l'assessoria Clos.

picto pdf Mesures socials autònoms