Log in

Nova versió de l'aplicatiu per a generar arxius a GML

Aquesta última versió de l’aplicació, la versió 5, incorpora un conjunt d’eines per tal de facilitar la identificació sobre d’un plànol d’AutoCad, dels punts d’una parcel·la o edificació, i crear una llista de coordenades d’aquests punts, i així ajudar-nos a l’elaboració de la documentació complementaria als arxius GML, tal com sol·liciten notaris i cadastre. També incorpora una utilitat que permet generar un arxiu per a poder-lo importar dins d’un aparell topogràfic, i d’aquesta manera poder disposar dels punts d’una parcel·la o edificació per a treballar-los damunt del terreny.

Trobareu la nova versió al mateix lloc que la versió anterior:  A la pàgina web del Col·legi, a l'Àrea Col·legiats --> Àrea Tècnica --> Eines i utilitats --> Programes Informàtics

GMLv5 exemple