Log in

Defunció de Josep Maria Poch Carbó

Lamentem comunicar-vos la defunció del company Josep Maria Poch Carbó, a l'edat de 78 anys.

La cerimònia es celebrarà dimecres dia 16 de setembre, a les 11 del matí, a la Parròquia de Sant Pere Pescador.

El nostre més sincer condol a tota la seva família i amics.