Log in

COVID 19 - Pròrroga de mesures de contenció

A partir del dia 1 de setembre en alguns municipis de Catalunya s'han prorrogat determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19. Aquesta mesura afecta a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la comarca del Segrià i de l'Àrea Metropolitana, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració.

Enllaç a la Resolució SLT/2115/2020. Municipis de la comarca de la Noguera i el Segrià.

Enllaç a la Resolució SLT/2114/2020. Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Al següent enllaç al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya hi trobareu informació actualitzada de totes les normatives i informacions que fan referència al COVID 19, que fan referència a tots els àmbits d'actuació. 

Enllaç al les últimes actualitzacions per a la ciutadania del Canal Salut (Gencat)

02/09/2020