Log in

Últimes millores de l'Oficina Virtual

Les millores que hem incorporat a la Oficina Virtual son:

1) Per una banda, ja podeu fer el tràmit dels expedients amb codi d’intervenció 17 (legalitzacions de l’execució material).

2) I, per altra banda, ja es pot modificar el % d’obra de la fitxa dels expedients, i així poder tramitar expedients amb un % d’obra inferior al 100%:

obra

En el següent document expliquem com fer-ho:

picto pdf Instruccions per introduir el % d'obra