Log in

Actualitzat el llistat de normativa per projectes

Està penjat a l'Àrea Col·legiats / Àrea Tècnica / Cercador de normativa o Documentació per justificar aplicació normativa.

Es tracta d'un document editable (en Word i en programari lliure) que podeu adjuntar als vostres projectes. Els primers apartats corresponen a normativa tècnica general, que habitualment haureu d'incloure a tots els projectes, memtre que a la segona part hi ha la normativa específica segons el tipus de treball. És important que en aquesta segona part elimineu les seccions que no corresponen al treball que esteu elaborant.

Enllaç al document dins l'àrea restringida.

28/08/2020