Log in

Llei 8/2020 Protecció i ordenació del litoral

 

Al DOGC núm.8192 de data 03/08/2020 s’ha publicat la LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral, que entrarà en vigor el proper dia 03/09/2020.

L'objecte d'aquesta llei és regular l'ordenació i la protecció del litoral en el territori de Catalunya.

A la noticia del 3 d’agost del portal jurídic de la Generalitat, hi trobareu més informació.

Aquesta llei neix amb l'objectiu de desenvolupar la competència exclusiva de l'Administració de la Generalitat en matèria d'ordenació del litoral, mitjançant l'articulació d'un model de gestió integrada de l'espai costaner català, amb l'Administració de la Generalitat com a administració de referència i un major protagonisme dels ajuntaments.

Enllaç al portal jurídic de la Generalitat de Catalunya (Llei 8/2020).

27/08/2020