Log in

Nou tràmit electrònic pel pagament dels peritatges judicials

A partir de l’1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia posarà en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia, que serà regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i que permetrà una gestió molt més àgil del procediment al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial.

Com ja sabeu es van organitzar algunes sessions informatives del tràmit en Webinars ( adobbe connect), a través del Centre d’Estudi jurídics i de Formació Especialitzada, destinades als perits que en algun moment d’aquests dos últims anys han realitzat algun peritatge judicial, d’acord amb els criteris de l’ordre abans esmentada, i per tant han presentat alguna sol·licitud de pagament al nostre Departament.

Us indiquem que s’ha actualitzant el contingut del web de la seu judicial electrònica de Catalunya (apartat “Destaquem”), amb una guia informativa del nou tràmit, que recull captures de pantalla i un apartat de preguntes freqüents:

http://gestio.seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/Soc-un-professional-del-dret/peritatges-judicials/pagament-peritatges/

Aquesta pàgina s’anirà actualitzant periòdicament, recollint qualsevol novetat que hi hagi en relació al tràmit.