Log in

Ajuts i subvencions GENCAT - Oberta convocatòria

S'obre la convocatòria d'ajuts per a la retirada d'amiant, aprovats per la Agència de Residus de Catalunya.

També s'obren les convocatòries per les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a grant gran, i per al foment de la rehabilitació d'edificis gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Us adjuntem els enllaços on trobareu informació d'aquestes convocatòries:

RESOLUCIÓ TES/1586/2020, de 22 de juny, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la  construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 513589). 

RESOLUCIÓ TES/1563/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d'arranjament en l'interior dels habitatges per a persones grans per a l'any 2020 (ref. BDNS 509976).

RESOLUCIÓ TES/1564/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2020 (ref. BDNS 511794).

RESOLUCIÓ TES/1565/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d'edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'any 2020 (ref.BDNS 511790).

RESOLUCIÓ TES/1566/2020, de 29 de juny, per la qual s'obre la convocatòria, en règim de concurrència pública no competitiva, per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges per a l'any 2020 (ref. BDNS 511886).

16/07/2020