Log in

Llibreta solidària dels Aparelladors

 

El Col·legi ha posat en marxa la iniciativa “llibreta solidària”

La nostra institució sempre ha estat sensibilitzada amb la problemàtica de les persones necessitades

Fa anys, existia una partida en el pressupost col·legial dedicada a aquesta temàtica, que es destinava al tercer món i al nostre món més proper que també es veia afectat. Més endavant, amb l’inici de la crisi global, que va afectar especialment el nostre sector, es va eliminar. Així, aquests últims anys, quan s’ha donat el cas que el número de loteria de Nadal que juga el Col·legi ha estat premiat, hem donat l’excedent no cobrat a institucions del nostre entorn dedicades a ajudar les persones ( Caritas, Asil Teresa Jornet, Germanetes dels pobres, Fundació Vimar, Àrea pediàtrica de l’Hospital Josep Trueta ..).

Per tal de donar-hi continuïtat hem pensat en la venda d’una llibreta que, a més de poder prendre notes, ens identifica. Si voleu contribuir-hi, podeu comprar-les a qualsevol de les oficines col·legials a un preu de 6 euros més IVA.

 En acabar l’any, l’import íntegre de les vendes serà donat a una institució de les nostres comarques.