Log in

COVID19 - perspectiva de gènere

La Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, s'ha adherit a la declaració que insta al Govern de la Generalitat, a crear un gabinet de crisi per donar una resposta integral i coordinada, amb perspectiva de gènere, a tots els àmbits que intervinguin en afrontar les conseqüències socials, econòmiques i culturals derivades de la crisi del coronavirus.

21/05/2020