Log in

La salut en temps de confinament pel coronavirus

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut, juntament amb l’IDIAP Jordi Gol i ESADE, s'ha elaborat una enquesta per avaluar l’impacte que el confinament té en la salut i benestar emocional de la ciutadania.

Els resultats de l’enquesta es compararan amb dades d’abans i després del confinament i, per tant, ajudaran a dimensionar quin és veritablement l’impacte del confinament sobre la salut de la ciutadania de Catalunya i, el més important, a planificar degudament les accions, serveis i mesures a prendre per pal·liar-ne els efectes.

En el següent enllaç trobareu l'enquesta :  http://salutpublica.gencat.cat/ca/form/coronavirus/

21/05/2020