Log in

Important modificació de l'Impost de Successions i Donacions

La assessoria Ribas Alvarez, ens comunica les modificacions de la Llei 19/2010, reguladora de l’Impost sobre Successions i Donacions, que van entrar
en vigor el dia 1 de maig de 2020.

En el següent enllaç trobareu la informació preparada per la nostra assessoria, on queda palès un important increment de la tributació.

picto pdf Novetats Impost Successions i Donacions

12/05/2020