Log in

Desarrollo profesional continuo

El Consejo General té implantat un sistema de verificació de formació anomenat DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO.

Mentre duri l'estat d'alarma sanitària, l'ofereix sense cap cost.

Trobareu més informació en l'enllaç següent : https://dpc.cgate.es/.