Log in

Suspensió execució obres licitades Generalitat

Com a continuació a les mesures de confinament , la Generalitat ha suspès determinats serveis i contractes

Decret 7/2020, de 17 de març