Log in

Jornada sobre la protecció de la legalitat urbanística

El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona organitza el dia 27 de febrer una jornada sobre la protecció de la legalitat urbanística a la Seu del Col·legi a la Punxa.

L’objectiu de la jornada és aprofundir en l’objecte i procediments de protecció de la legalitat urbanística des del punt de vista de la normativa però també de l’aplicació pràctica que es fa per part dels tribunals.

Us adjuntem el programa i us comuniquem que el preu pels col·legiats serà de 70 €.

Jornada sobre la protecció de la legalitat urbanística