Log in

Nota aclaridora d'inspeccions periòdiques d'instal·lacions contra incendis

La Generalitat de Catalunya va emetre el desembre de 2019 una nota aclaridora sobre les inspeccions periòdiques de les intal·lacions de protecció contra incendis en establiments industrials, on s'estableixen els criteris d'aplicació, s'estableixen els criteris d'inscripció al registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) i s'indica quines són les excepcions.

Nota aclaridora sobre inspeccion periódiques (NA-PCI 1/2019)